ویدئو کنفرانس

خدمات ساعتی مناسب سازمان‌هایی است که تمایل دارند جلسات ویدئوکنفرانس خود را با تعداد دفعات محدود برگزار کنند. بدین ترتیب استفاده از خدمات مطرح شده‌ی قبلی برای آنان هزینه‌ی بسیار بالایی به‌دنبال خواهد داشت و این درحالی است که هزینه‌ی این نوع خدمت، تنها براساس میزان ساعات استفاده از سیستم و تعداد کاربران محاسبه می‌گردد. برای مثال فرض بفرمایید برای یک جلسه‌ی مهم لازم است ۵۰ نفر از خبرنگاران از جای جای کشور در این جلسه حضور داشته باشند، در چنین شرایطی که تنها یکبار جلسه‌ی فوق برگزار می‌گردد و این جلسه ممکن است تنها چند ساعتی بیشتر به طول نیانجامد، بهتر و بهینه این است که از خدمت ویدیوکنفرانس مبتنی بر زمان استفاده نماییم

در این نوع از خدمات تعداد کاربران و تعداد خطوط بایکدیگر معادل هستند چراکه تمامی کاربران بایستی همزمان در کنفرانس حضور یافته و خطوط ارتباطی را اشغال نمایند. مشترکین می‌توانند به میزان تعداد افراد شرکت‌کننده در جلسه و میزان ساعاتی که آنان از سیستم استفاده می‌نمایند، هزینه‌ی این خدمات را پرداخت کنند.

خدمات وفعالیت های شرکت رایانه مادر در زمینه ویدئو کنفرانس :

طراحي و نصب و راه اندازي – مشاوره،تجهيزات ويدئو كنفرانس .
بااستفاده از اين سيستمها و بوجود آوردن امكان برقراري جلسات ويدئویي به صورت زنده ،صرفه جوئي قابل توجهي در وقت صورت خواهد گرفت ، بطوريكه زمان صرف شده براي انجامكار همان زمان اختصاص داده شده به كنفرانس ويديويي است و زمانهاي تلف شده براي اخذبليط ، ويزا ، سفر ، اقامت و رفع خستگيهاي ناشي از سفر حذف خواهد گرديد.

  • برقراري ارتباط زنده با تمام نقاطجهان .
  • برقراري سريع يكهمايش يا كنفرانس در موارد اضطراري .
  • دسترسي سريع به اطلاعات، مدارك و يافته هاي علمي .
  • سهولت دسترسي به اعضا و امكان مشاركت بيشتر مديران ، متخصصان يا اعضاي تصميم گيرندهدر جلسات .