سیستم صوتی حرفه ای

این شرکت مخترع و مبتكرو ارائه دهنده ي اولين سيستم هاي حرفه اي بي سيم مي باشد که به كمك اين سرويس مي توان تمام هزينه هاي كابل و كابل كشي مربوط به اجراي سيستم هاي صوتي اماكن عمومي را حذف نمود و نيز طول زمان اجرا را به حداقل رسانيده و قسمت اتاق صدا را در هر لحظه و هر نقطه از مكان مورد نظر جابه جا نمود.